Php 2 – If / elseif yapısı (Koşul Yapıları)

Php’nin de içinde bulunduğu programlama dillerinde koşul yapılarına göre deyimlerin farklı sonuç vermesini sağlayan yapılardır. Amacı karara göre ayrı işlem yapmaktır.

 

Aklımdan sayı tuttum. Tek mi? Çift mi?

Meyve alacağım. Elma mı? Muz mu? Kivi mi?

İki sayım var. İlki mi büyük ikincisi mi?

 

Gibi örnekleri çoğaltabiliriz..

 

Örnek vererek açıklamaya çalışalım..

 

Kod yapısı:


<?php

if (koşul)

{deyim}

?>

Örnek :


<?php

$a = 1; // a diye bir değişken tanımladık ve 1 değerini atadık.

$b = 2; // b diye bir değişken tanımladık ve 2 değerini atadık.

if ($a > $b)

{

echo "a sayısı büyüktür"; // eğer a büyüktür b ise bu satırı çalıştır.

}

elseif ($b > $a)

{

echo "b sayısı büyüktür"; // eğer b sayısı büyük ise bu satırı çalıştır.

}

else

{

echo "Sayılar eşittir."; // eğer ki ikisi de değilse bu satırı çalıştır.

}

?>

Bu örnekte 3 ihtimal üzerinden gittik ve ilk önce a>b durumunu inceledik. Sonra ikinci ihtimal olan b>a durumunu “ihtimal ya bu ise” diyerek tanımladık. 3. ihtimal ise tabiki eşit olma durumu olduğu için “diğer şartlarda” bu durumu çalıştır diyerek eşitliği tanımladık.

 

Örnekte de görüldüğü gibi if-else yapısını koşula bağlı olarak çalıştırdık..

 

Kolay gelsin..

Tags:,

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir