Php 4 – Küresel Değişkenler (Globals – Cookie – Server)

$GLOBALS Değişkeni

Globals değişkenleri fonksiyonlar içerisindeki değişkenlere ulaşabilmek için veya farklı bir sayfadaki değişkenlere erişebilmek için tanımlarız. Ne demek bu?

<?php
$isim = "mylmz.in";
?>

Bu kodu diyelimki kod1.php de tutuyoruz.. kod1.php’yi farklı bir dosyaya include ettiğimizde echo $isim yazarsak hata verecektir. Çünkü $isim dediğimiz değişkeni tanımlı görmeyecektir.

Farklı bir sayfada bulunan bir değişkeni tanımlı gösterebilmek için sadece include etmek yetmiyor yani..

<?php
$GLOBALS["isim"]= "mylmz.in";
?>

Bu şekilde tanımlama yaparsak bu dosyayı include ettiğimiz her dosyada $isim yazmamız halinde tanımlı gözükecektir.

Farklı olarak kullanım:

<?php
function test() {
$foo = "yerel değişken";

echo '$foo küresel alanda: ' . $GLOBALS["foo"] . "\n";
echo '$foo yerel alanda: ' . $foo . "\n";
}

$foo = "Örnek içerik";
test();
?>

$_SERVER Değişkeni

Sunucu ile ilgili bilgilerin tutulduğu değişken türüdür. Değişken bir dizi değişkenidir. Bilgiler dizi içerisinde tutulduğu için hangi bilgiyi çekmek istiyorsanız diziye o değeri girmeniz gerekmektedir. Bazı örnekler aşağıdadır..

<?php

$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']: /home/kullanici/public_html

$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE']: CGI/1.1

$_SERVER['HTTP_ACCEPT']: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8

$_SERVER['HTTP_ACCEPT_CHARSET']: ISO-8859-9,utf-8;q=0.7,*;q=0.7

$_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING']: gzip, deflate

$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']: tr-tr,tr;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3

$_SERVER['HTTP_CACHE_CONTROL']: max-age=0

$_SERVER['HTTP_CONNECTION']: keep-alive

$_SERVER['HTTP_COOKIE']: __utma=87175051.545214919...

$_SERVER['HTTP_HOST']: www.mylmz.in

$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2

$_SERVER['PATH']: /bin:/usr/bin

$_SERVER['QUERY_STRING']: id=1614

$_SERVER['REDIRECT_QUERY_STRING']: id=1614

$_SERVER['REDIRECT_STATUS']: 200

$_SERVER['REDIRECT_UNIQUE_ID']: TnXUfbiaTRoAAFVzBqEAAAAP

$_SERVER['REDIRECT_URL']: /bilgisayar/1614/$_SERVER-global-dizisi-ve-degiskenleri/index.html

$_SERVER['REMOTE_ADDR']: 78.182.68.159

$_SERVER['REMOTE_PORT']: 3897

$_SERVER['REQUEST_METHOD']: GET

$_SERVER['REQUEST_URI']: /bilgisayar/1614/$_SERVER-kuresel-degiskenler

$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']: /home/kullanici/public_html/bilgisayar.php

$_SERVER['SCRIPT_NAME']: /bilgisayar.php

$_SERVER['SERVER_ADDR']: 184.154.77.26

$_SERVER['SERVER_ADMIN']: web_master [at] mylmz[dot] in

$_SERVER['SERVER_NAME']: www.mylmz.in

$_SERVER['SERVER_PORT']: 80

$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']: HTTP/1.1

$_SERVER['SERVER_SIGNATURE']:

$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']: Apache

$_SERVER['UNIQUE_ID']: TnXUfbiaTRoAAFVzBqEAAAAP

$_SERVER['PHP_SELF']: /bilgisayar.php

$_SERVER['REQUEST_TIME']: 1316344958

$_SERVER['argv']: Array

$_SERVER['argc']: 1

?>

$_COOKIE Değişkeni

Sayfaya gelen ziyaretçileri tekrardan tanımak için bilgisayarlarına çerez(cookie) bırakılır. Bu bir metin dosyasıdır.

Tanımlaması şu şekildedir:

<?php
setcookie('adsoyad','Muammer Muhsin Yılmaz',time()+60);
echo $_COOKIE['adsoyad'];
?>

$_SESSION Değişkeni

Türkçe olarak “Oturum” manasına gelen session sunucu üzerinde nesneler tutularak ziyaretçi hakkında bilgi saklanmasıdır.

<?php
session_start();
$_SESSION["adsoyad"] = "Muammer Muhsin Yılmaz";
?>

Bu değeri tekrar görebilmek için farklı bir sayfada yapmamız gereken:

<?php
session_start();
echo $_SESSION["adsoyad"];
?>

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir