Php 5 – Diziler ve Kullanımı

Dizi (array) demek sıralanmış, sıralı manasına geliyor. Yani aynı değişken üzerinde birden fazla değeri seri olarak tutma sistemine dizi denir.

Örnek olarak ayları düşünelim. Ocak,şubat … diye 12 adet ay var. Biz hepsini ayrı ayrı kaydetmek veya bellekte tutmak yerine tek bir değişkende tutabiliriz.

Hepsi bir ay olduğuna göre 1. ay = ocak , 2. ay = şubat gibisinden düşünürsek dizi değişkenimizi de bu şekilde yapılandırabiliriz.

<?php
$ay=array("Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayıs", "Haziran", "Temmuz", "Ağustos", "Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık");

echo "Bu ay" . $ay[6] "'dur.";

//ekrana "Bu ay Temmuzdur." yazacaktır.
?>

Örnekte de gördüğümüz gibi elimizde bir dizi değişkeni var ve bu değişkene bağlı birden fazla eleman var. Biz ay dizisi içindeki 6. elemanı çağırırsak 0’dan başlayarak 6. eleman olan temmuzu çağırmış oluruz.

 

Dizinin tamamını ekrana yazdırmak

<?php
$ay=array("Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayıs", "Haziran", "Temmuz", "Ağustos", "Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık");
print_r($ay);
?>

Dizinin bütün elemanlarını tek tek ekrana yazdıracaktır.

Çıktı:

array(

[0] =>”Ocak”;

[1]=>”Şubat”;

……

..

)

Dizinin eleman sayısını bulma

Dizinin eleman sayısını hazır fonksiyonlardan “count” fonksiyonu ile öğrenebiliriz

<?php
$ay=array("Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayıs", "Haziran", "Temmuz", "Ağustos", "Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık");
echo count($ay);
?>

Orta seviye kullanım örneği

Bir formdan kullanıcının adını ve soyadını alalım. Aldığımız değerleri diziye atıp ekrana basalım. Ne için bunu yapabiliriz? Örneğin kullanıcıların bilgilerini alıyoruz ve veritabanında tek bir sütun içerisinde bütün verileri toplamayı planlıyoruz. İşte burada diziler devreye giriyor. Tek bir alana bütün verileri kaydedebiliyoruz.

form.html

<html>
<body>
<form action="form.php" method="post">
<input type="text" name="isim">
<input type="text" name="soyisim">
<input type="submit" value="Gönder">
</form>
</body>
</html>

form.php

<?php
$bilgi["isim"] = $_POST["isim"];
$bilgi["soyisim"] = $_POST["soyisim"];

print_r($bilgi);
?>

Şimdiden kolay gelsin..

2 Yorum

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir